Kaikki avoimet työpaikat

Kaikki avoimet työpaikat
OHJEET HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEKSI

Jättämällä ohjeenmukaisesti täytetyn työpaikkahakemuksen varmistat hakemuksesi käsittelyn.
Tarvittavien liitteiden minimivaatimus on:
- Viimeisin opintotodistus arvosanoineen ja/tai opiskelijoilta opintorekisteriote
- Curriculum Vitae (CV)
- Vapaamuotoinen hakemus


Hakemuksen tulisi sisältää:

1.Yhteystietosi

Täytä yhteystietosi rekrytointilomakkeeseen, kirjoita yhteystietosi myös hakemukseen mukaan liittämääsi vapaamuotoiseen hakemukseen ja ansioluetteloon. Henkilötunnus tarvitaan hakemukseen.

2. Koulutuksesi

Kirjoita tiedot koulutuksestasi rekrytointilomakkeeseen. Vapaamuotoisessa hakemuksessa voit kertoa tarkemmin koulutuksestasi ja osaamisestasi.

Huom! Liitä kaikki todistusjäljennökset ja jos olet opiskelija
myös ajan tasalla olevat opintorekisteriotteet mukaan hakemuksesi liitteeksi sähköisessä muodossa (suosittelemme pdf-muotoa, mutta myös rtf käy).

3. Työkokemuksesi

Kirjoita työkokemuksesi rekrytointilomakkeeseen. Kirjoita hakemukseen tiedot neljästä viimeisimmästä tai tärkeimmästä työtehtävästäsi.

Jokaisesta tehtävästä tulee kirjoittaa työnantajan nimi, tehtävä, työn kestoaika (alkuaika - loppuaika, muodossa pv.kk.vvvv-pv.kk.vvvv) sekä raksi ruutu "nykyinen työ", jos viimeisin työtehtävä on nykyinen työsi. Tarkemmat tiedot työkokemuksestasi voit liittää vapaamuotoisen hakemuksen yhteyteen.

4. Vapaamuotoinen hakemus

Kirjoita vapaamuotoinen hakemuksesi rekrytointilomakkeelle tai liitä se mukaan pdf-tiedostona. Kerro hakemuksessa ainakin seuraavista:
- henkilökohtaiset ominaisuutesi
- tavoitteet ja odotukset
- palkkatoive
- harrastukset
- onko sinulla ajokorttia / autoa

5. Ansioluettelosi (CV)

Voit liittää ansioluettelosi liitetiedostona hakemuksesi mukaan.

Ansioluettelossa tulisi olla ainakin:
- työkokemus tehtäväkuvauksineen
- koulutustausta (myös pääaine), lisäopinnot
- kielitaitosi taso
- harrastukset ja muut taidot


Lähetettyihin hakemuksiin vastataan, kun hakemus herättää riittävää kiinnostusta. Hakemuksiin voidaan palata ja vastata pitkänkin ajan kuluttua yritystoiminnassa syntyneiden rekrytointitarpeiden ilmaannuttua.